Angliško žodžio "fairway" lietuviškas vertimas

1) farvateris
2) hidroplanų leidimosi ir kilimo vieta